Voucher Shop

 • Linux Essentials

  Linux Essentials

  $100$90

 • LPIC1

  LPIC-1

  $165$148.50

 • LPIC2

  LPIC-2

  $165$148.50

 • LPIC3

  Enterprise Virtualization
  & High Availability

  LPIC-3

  $165$148.50

 • LPIC3

  Enterprise Mixed
  Environment

  LPIC-3

  $165$148.50

 • LPIC3

  Enterprise Security

  LPIC-3

  $165$148.50

 • BSD

  Specialist

  BSD Specialist

  $165$148.50

 • DevOps

  Tools Engineer

  DevOps

  $165$148.50

Official LPI Partners

If you wish to purchase LPIC vouchers with cash or a VND credit card, you can contact our partners and ask for their voucher prices.

Partner Testimonials

TEL4VN

Huy Nguyen – Founder

“TEL4VN là Đối tác Bạch Kim trong công tác đào tạo của LPI tại Việt
Nam, chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ và đồng hành đặc biệt
đến từ phía LPIC Việt Nam trong việc hợp tác và tổ chức nhiều sự
kiện cộng đồng.”

ITFORVN

Thuan Do – Director

“ITFORVN tự hào là những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam trở thành
Đối tác đào tạo Bạch kim của LPI. LPI là đối tác tuyệt vời và luôn
đồng hành cùng Cộng Đồng ITFORVN – Cộng Đồng ra đời chỉ với
mục đích mang kiến thức CNTT thực sự đến với mọi người làm việc
trong ngành CNTT theo cách phong phú và hiệu quả nhất.”