Best Sellers

LPIC-1

$140 $126

LPIC-2

$140 $126

Linux Essentials

$88 $80

Chứng chỉ LPIC là gì?

“LPIC(Linux Professional Institute Certificate) là một kỳ thi chứng chỉ Linux quốc tế, được công nhận trên toàn thế giới đối với lĩnh vực Linux và mã nguồn mở.”

LPIC được chia thành ba cấp độ (LPIC-1, 2, 3), đã có kết quả nghiên cứu cho thấy, nếu đạt được chứng chỉ này thì không chỉ có lợi thế khi tuyển dụng vào các doanh nghiệp mà còn có lợi thế khi đàm phán lương và thưởng hàng năm.

“Hãy trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực mã nguồn mở với LPIC, chứng chỉ đại diện cho những người phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin hàng đầu!”