LPIC Partners

Đối tác LPIC

“Chương trình hợp tác của Linux Professional Institute xây dựng một cấu trúc tăng doanh thu bằng cách kết nối các doanh nghiệp và tổ chức với mã nguồn mở.”

Hãy tham gia vào các chương trình đối tác Linux đa dạng do LPI cung cấp.

Đối tác là các tổ chức chuyên về giáo dục (trung tâm, trường dạy nghề)

Trong khóa đào tạo và tài liệu đào tạo riêng của đối tác trong các tổ chức giáo dục có bao gồm chương trình chứng chỉ nguồn mở của LPI nhằm hỗ trợ học viên tham gia các khóa đào tạo công nghệ thông tin và đạt được trình độ chuyên môn mã nguồn mở.

Read more ▼

Chương trình đối tác tổ chức giáo dục LPI

LPI TRAINING PARTNER – Hãy trở thành tổ chức giáo dục hàng đầu trong việc phát triển nhân tài mã nguồn mở tại Hàn Quốc.

Chương trình hợp tác của LPI là một chương trình được tạo ra để xây dựng hệ sinh thái toàn diện kết nối một cách thực tế nhân lực trong lĩnh vực mã nguồn mở trong và ngoài nước với thị trường bằng cách cung cấp chương trình đào tạo và mở ra cơ hội lấy chứng chỉ mã nguồn mở cho nhiều người hơn nữa, sau đó đưa nó vào quá trình tuyển dụng của doanh nghiệp.

Lợi ích của chương trình

– Sử dụng Logo và biểu tượng chính thức do LPI cung cấp

– Nhận Bộ Certificate Kit chứng nhận Đối tác tổ chức giáo dục chính thức của LPI

– Phát triển và mở rộng nhiều cơ hội tiếp thị chung
--> Thông cáo báo chí hợp tác, mua phiếu giảm giá, phát triển tài liệu đào tạo chung và tổ chức hội thảo…”

– Có thể kiểm tra xu hướng ngành nghề, chứng chỉ mã nguồn mở đa dạng và tin tức của LPI

Yêu cầu của chương trình

– Tuân thủ quy tắc đạo đức của mã nguồn mở

* Các lợi ích và yêu cầu của chương trình đối tác đào tạo LPI có thể khác nhau tùy thuộc vào chương trình tiếp thị của đối tác khu vực được LPI ủy quyền.

Đối tác là các tổ chức giáo dục chính thức (trường học)

“Đối tác của các tổ chức giáo dục chính thức như trung học cơ sở / trung học phổ thông và các trường đại học.
Tích hợp chương trình giảng dạy và lấy chứng chỉ mã nguồn mở trong quá trình tốt nghiệp tại trường để hỗ trợ học sinh tạo ra nhiều lựa chọn cho tương lai của mình thông qua các chứng chỉ chuyên gia về mã nguồn mở.”

Read more ▼

Chương trình đối tác tổ chức giáo dục LPI

LPI TRAINING PARTNER – Hãy trở thành tổ chức giáo dục hàng đầu trong việc phát triển nhân tài mã nguồn mở tại Hàn Quốc.

Chương trình hợp tác của LPI là một chương trình được tạo ra để xây dựng hệ sinh thái toàn diện kết nối một cách thực tế nhân lực trong lĩnh vực mã nguồn mở trong và ngoài nước với thị trường bằng cách cung cấp chương trình đào tạo và mở ra cơ hội lấy chứng chỉ mã nguồn mở cho nhiều người hơn nữa, sau đó đưa nó vào quá trình tuyển dụng của doanh nghiệp.

Lợi ích của chương trình

– Sử dụng Logo và biểu tượng chính thức do LPI cung cấp

– Nhận Bộ Certificate Kit chứng nhận Đối tác tổ chức giáo dục chính thức của LPI

– Phát triển và mở rộng nhiều cơ hội tiếp thị chung
--> Thông cáo báo chí hợp tác, mua phiếu giảm giá, phát triển tài liệu đào tạo chung và tổ chức hội thảo…”

– Có thể kiểm tra xu hướng ngành nghề, chứng chỉ mã nguồn mở đa dạng và tin tức của LPI

Yêu cầu của chương trình

– Tuân thủ quy tắc đạo đức của mã nguồn mở

* Các lợi ích và yêu cầu của chương trình đối tác đào tạo LPI có thể khác nhau tùy thuộc vào chương trình tiếp thị của đối tác khu vực được LPI ủy quyền.

Đối tác là các tổ chức phi lợi nhuận

Các đối tác tổ chức như các công ty tư nhân, các cơ quan nhà nước và các tổ chức phi lợi nhuận.
Chúng tôi hợp tác với nhau để xây dựng hệ sinh thái tuần hoàn tích cực nhằm phát triển nguồn nhân lực bằng cách đưa việc lấy chứng chỉ mã nguồn mở của LPI vào quá trình tuyển dụng.

Read more ▼

Các đối tác tổ chức, chẳng hạn như các tổ chức phi lợi nhuận (LPI HIRING PARTNER)

LPI Hiring Partner – Mở rộng cơ hội của bạn để đảm bảo nhân tài mã nguồn mở ở Hàn Quốc.

Chương trình hợp tác của LPI là một chương trình được tạo ra để xây dựng hệ sinh thái toàn diện kết nối một cách thực tế nhân lực trong lĩnh vực mã nguồn mở trong và ngoài nước với thị trường bằng cách cung cấp chương trình đào tạo và cơ hội lấy chứng chỉ mã nguồn mở cho nhiều người hơn nữa, sau đó đưa nó vào quá trình tuyển dụng của doanh nghiệp.

Lợi ích của chương trình

– Sử dụng Logo và biểu tượng chính thức do LPI cung cấp

– Nhận Bộ Certificate Kit chứng nhận Đối tác tổ chức giáo dục chính thức của LPI

– Phát triển và mở rộng nhiều cơ hội tiếp thị chung
--> Thông cáo báo chí hợp tác, mua phiếu giảm giá, phát triển tài liệu đào tạo chung và tổ chức hội thảo…”

– Có thể kiểm tra xu hướng ngành nghề, chứng chỉ mã nguồn mở đa dạng và tin tức của LPI

Yêu cầu của chương trình

– Chứng chỉ LPI Essentials cần thiết trong quy trình tuyển dụng thực tập sinh liên quan đến ngành công nghệ thông tin

– Chứng nhận LPIC-1 (hoặc chứng chỉ LPI khác cùng cấp) được yêu cầu trong quy trình tuyển dụng nhân viên chính thức liên quan đến công nghệ thông tin

* Các lợi ích và yêu cầu của chương trình đối tác đào tạo LPI có thể khác nhau tùy thuộc vào chương trình tiếp thị của đối tác khu vực được LPI ủy quyền.