Là một kênh đối tác chính thức của LPI , OSBC liên tục tìm kiếm đối tác để xây dựng một hệ sinh thái khép kín nhằm nuôi dưỡng nguồn nhân lực nguồn mở trong nước.

TRAINING PARTNER

Là những tổ chức giáo dục có thể đưa chương trình chứng nhận nguồn mở LPI vào nội dung chương trình và tài liệu đào tạo để giúp các học viên có được chứng chỉ chuyên viên về nguồn mở sau khi họ hoàn thành chương trình đào tạo IT.

ACADEMIC PARTNER

Là những đối tác có thể đưa chương trình chứng nhận nguồn mở LPI vào nội dung chương trình tốt nghiệp như ở trường trung học cơ sở và trung học, đại học và cao đẳng CNTT nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực của học viên thông qua chứng chỉ chuyên viên về nguồn mở.

HIRING PARTNER

Là những tổ chức như công ty tư nhân, cơ quan nhà nước và tổ chức phi lợi nhuận v.v. có thể đưa chương trình chứng nhận nguồn mở của LPI vào quy trình tuyển dụng và hợp tác với nhau trong việc xây dựng một hệ sinh thái khép kín nhằm nuôi dưỡng nguồn nhân lực.

Đăng ký đối tác

Đối với mọi yêu cầu và thắc mắc liên quan đến việc đăng ký đối tác,

xin vui lòng để lại thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.