LPIC

$140.00 $126.00

Đang chạy chương trình giảm giá 10%


  • Thời hạn sử dụng voucher giảm giá: 6 tháng
  • Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ: 5 năm
  • Ngôn ngữ hỗ trợ thi: Anh, Đức, Nhật, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Ý, Pháp
  • *Các voucher của LPIC không thể hoàn trả khi thanh toán thành công.

26 in stock

Product total
Options total
Grand total