VOUCHER SHOP

Voucher Shop

Nếu bạn có nhu cầu mua voucher LPIC bằng tiền mặt hoặc thẻ ATM nội địa, bạn có thể liên hệ các đối tác của chúng tôi để được báo giá.

 • Linux Essentials

  Linux Essentials

  $75$67.50

 • LPIC1

  LPIC-1

  $130$117

 • LPIC2

  LPIC-2

  $130$117

 • LPIC3

  Enterprise Virtualization & High Availability

  LPIC-3

  $130$117

 • LPIC3

  Enterprise Mixed Environment

  LPIC-3

  $130$117

 • LPIC3

  Enterprise Security

  LPIC-3

  $130$117

 • BSD

  Specialist

  BSD Specialist

  $130$117

 • DevOps

  Tools Engineer

  DevOps

  $130$117